نمونه محصولات

ویدیو

ماینر ها در باکس های ما به صورت عرضی و در یک طبقه کنار هم قرار میگیرند و هر چه ماینر های شما بیشتر شود باید پنل خنک کننده آن بزرگتر شود
(سایر شرکتها از باکسهای طبقه ای استفاده میکنند که اشتباه میباشد چون خنک کننده فقط میتواند یک طبقه را خنک کند و سرما به طبقات بالا نمیرسد )

سایزهای تولیدی ما :
عرض مفید داخل (برای محاسبه عرض ماینر خود را اندازه بگیرید و محاسبه کنید ماینرهای شما کنار هم چه عرضی را اشغال میکنند)

باکس با عرض ۷۰ سانت  (مناسب برای حدود ۲ تا ۳ ماینر)
باکس با عرض ۸۰ سانت  ( مناسب برای حدود ۳ تا ۴ ) ماینر

باکس با عرض ۱۲۰ سانت (مناسب برای ۵ تا ۷ عدد ماینر)

باکس با عرض ۱۶۰ سانت ( مناسب برای ۸ تا ۱۰ عدد ماینر)

باکس با عرض ۲ متر (مناسب برای ۱۲ تا ۱۴ عدد ماینر)

در صورت عدم نیاز به برخی آپشنها میتوان از قیمت باکس کم شود

پرداخت با بیتکوین

در صورت داشتن هر سوالی میتوانید تماس بگیرید

مقالات افشین باکس